Ctrl+N
Ctrl+O
Ctrl+S
Ctr+W
Alt+F4
Esc
Ctrl+F1
Ctrl+Shift+U
Ctrl+P
Ctrl+F2
Ctrl+Home
Ctrl+End
Home
PageDown
PageUp
Alt+PageDown
Alt+PageUp
Ctrl+Pijl-omlaag
Ctrl+Pijl-omhoog
Ctrl+Pijl-rechts
Ctrl+Pijl-links
Tab
Tab
Ctrl+PageUp
Ctrl+PageDown
Ctrl+F
Shift+F4
Ctrl+F6
Alt+Tab
Ctrl+puntkomma
Ctrl+Shift+dubbele punt
Ctrl+apostrof
Shift+F2
Shift+pijltoets
Ctrl+spatiebalk
Shift+spatiebalk
Ctrl+A
Ctrl+Shift+L
Ctrl+X
Ctrl+C
Ctrl+V of Enter
Ctrl+Z
Ctrl+Y
selecteren, Ctrl+D
selecteren, Ctrl+R
selecteren, Ctrl+plusteken
selecteren, Ctrl+minteken
Shift+F11
Alt+= (isgelijkteken)
Shift+F3
Ctrl+T

Nieuwe werkmap openen
Bestand openen
Bestand opslaan
Dit bestand sluiten
Excel afsluiten
Dialoogvenster annuleren
Het lint minimaliseren (Excel 2007, 2010 en 2013)
Formulebalk verbreden (Excel 2007, 2010 en 2013)
Afdrukopties
Afdrukvoorbeeld (en terug)
Naar cel A1
Naar de cel rechts onder in het bewerkte gebied
Naar links in de huidige rij
Schermlengte omlaag
Schermlengte omhoog
Schermbreedte naar rechts
Schermbreedte naar links
Naar het eind van een serie cellen (omlaag)
Naar het begin van een serie cellen (omhoog)
Naar het eind van een serie cellen (rechts)
Naar het begin van een serie cellen (links)
Een cel naar rechts
In dialoogvenster of formulier: naar volgende optie
Naar vorige werkblad
Naar volgende werkblad
Woord of getal zoeken
Hetzelfde opnieuw zoeken zonder venster
Schakelen tussen geopende werkmappen
Schakelen tussen programma's en werkmappen
Datum van vandaag invoeren
Tijdstip van dit moment invoeren
Inhoud van de cel erboven overnemen
Opmerking invoegen
Selectie met één cel uitbreiden
Hele kolom selecteren
Hele rij selecteren
Hele werkblad selecteren
Filter
Knippen
Kopiëren
Plakken
Bewerking ongedaan maken
Laatste handeling herhalen
Bovenste cel omlaag kopiëren
Linkercel naar rechts kopiëren
Cellen invoegen
Cellen verwijderen
Werkblad invoegen
Functie SOM invoeren
Functie invoegen
Achterliggende formules laten zien


​Ctrl+B
Ctrl+I
Ctrl+U
Ctrl+1
Ctrl+Shift+!
Ctrl+Shift+@
Ctrl+Shift+#
Ctrl+Shift+$
Ctrl+Shift+%
Ctrl+Shift+^
Ctrl+Shift+&
Ctrl+Shift+_
Ctrl+G
F5 en dan Speciaal
Ctrl+9
Ctrl+0
Alt+Shift+Pijl-rechts
F1
F2
F4
F5
F7
F9
F11
F12


Vet maken (of Vet verwijderen)
Cursief (of Cursief verwijderen)
Onderstrepen (of Onderstreping verwijderen)
Venster Celeigenschappen
Duizendtalnotatie
Tijdnotatie als 15:53
Datumnotatie als 03-apr-04
Euroteken en twee decimalen
Procentnotatie zonder decimalen
Exponentiële notatie
Rand om de omtrek
Omtrekranden verwijderen
Cellen met bepaalde kenmerken weergeven
idem
Deze rij verbergen
Deze kolom verbergen
Rijen of kolommen groeperen
Hulp oproepen
Formule of tekst in de cel wijzigen
Celverwijzing absoluut maken (met $ erin)
Ga naar
Spellingcontrole
Werkblad opnieuw berekenen
Standaard grafiek invoegen
Bestand opslaan als