Een zoekgeraakt Android-apparaat zoeken, vergrendelen of wissen.

Als u een Android-telefoon of -tablet of Wear OS-horloge kwijtraakt, kunt u het apparaat zoeken, vergrendelen of wissen. Als u een Google-account aan uw apparaat heeft toegevoegd, is 'Vind mijn apparaat' automatisch ingeschakeld.

Standaardapps2Als u 'Vind mijn apparaat' wilt gebruiken, moet het kwijtgeraakte apparaat aan de volgende criteria voldoen:

  • Het apparaat moet zijn ingeschakeld.
  • Het apparaat moet zijn ingelogd op een Google-account.
  • Het apparaat moet verbinding hebben via mobiele data of wifi.
  • Het apparaat moet zichtbaar zijn op Google Play.
  • Locatie moet zijn ingeschakeld.
  • 'Vind mijn apparaat' moet zijn ingeschakeld. 

Op afstand zoeken, vergrendelen of wissen.

  • Ga naar android.com/find en log in op uw Google-account.

Als u meerdere apparaten heeft, klikt u bovenaan het scherm op het kwijtgeraakte apparaat.

Als het kwijtgeraakte apparaat meer dan één gebruikersprofiel heeft, logt u in met een Google-account dat zich in het hoofdprofiel bevindt. 

  • Er wordt een melding weergegeven op het kwijtgeraakte apparaat.
  • Op de kaart wordt informatie weergegeven over waar het apparaat zich bevindt.

De locatie wordt bij benadering bepaald en is mogelijk niet helemaal nauwkeurig.

Als uw apparaat niet kan worden gevonden, wordt de laatst bekende locatie weergegeven (indien beschikbaar).

  • Kies wat u wilt doen. Klik zo nodig eerst op Vergrendelen en wissen inschakelen.

Geluid afspelen
Hiermee kunt u het apparaat vijf minuten op vol volume laten overgaan, zelfs als de stille modus of trilmodus is ingesteld op het apparaat.

Vergrendelen
Hiermee kunt u het apparaat vergrendelen met uw pincode, patroon of wachtwoord. Als u geen vergrendeling heeft ingesteld, kunt u dat alsnog doen. U kunt een herstelbericht of telefoonnummer aan het vergrendelingsscherm toevoegen om iemand te helpen het apparaat bij u terug te bezorgen.