IPad Letters met accenten typen2

Accenttekens op letters helpen bij de uitspraak van woorden. Hoe typt u ze op de iPad of iPhone?

Wat zijn accenttekens?

Met een accentteken op een klinker, geeft u aan hoe een woord uitgesproken moet worden. Er zijn verschillende accenten: aigu (´), grave (`), circonflexe (^), en andere diakritische tekens zoals het trema (¨), de umlaut (¨) en de cedille (ç).


Accenttekens typen

Accenttekens invoeren is zo gedaan. We leggen het uit aan de hand van het woord 'één'.

  • In het woord 'één' heeft de letter 'e' een accentteken. Druk op het schermtoetsenbord op de e-toets en houd deze letter ingedrukt.
  • Alle varianten van de letter 'e' met een accent, verschijnen in een venstertje. Houd uw vinger op het scherm, anders sluit het venster met de accenten weer. Schuif uw vinger naar de 'e' met het accent dat u nodig hebt. In dit geval is dat de 'é'.
  • Laat het scherm los wanneer u met uw vinger op het juiste accentteken staat.

Het accentteken wordt ingevoegd. Dit werkt hetzelfde voor accenttekens op andere letters.