▪ Klik op de Startknop > Instellingen (het pictogram van het tandwiel).

▪ Klik op Systeem.

▪ Klik op Info. Achter 'Versie' (onder 'Windows-specificaties') staat het versienummer van Windows 10.