HOE VOORKOMT U IDENTITEITSFRAUDE.

 

Afgeven (kopie) van paspoort en/of ID-bewijs is in de meeste gevallen niet nodig.

U loopt het gevaar dat men met jouw gegevens aan de haal gaan.

Wie mogen een kopie maken?

Enkele organisaties mogen wettelijk gezien een volledige kopie van uw identiteitsbewijs maken. Het gaat om banken, notarissen, de overheid, casino's en zorgverleners, zoals de apotheek, de huisarts en de zorgverzekeraar.

Een werkgever is op grond van de Wet op de Loonbelasting verplicht om bij indiensttreding een kopie van het identiteitsbewijs in de loonadministratie te bewaren.

Wie mogen geen kopie bewaren?

U bent niet verplicht een kopie te geven aan verhuurder van fietsen of auto's, telefoonproviders, hotels, sportscholen enz. Zij mogen wel uw identiteit verifiëren door uw paspoort of ID-kaart te controleren. Een volledige kopie maken is in strijd met de wet. Het handmatig overnemen van uw gegevens mag eveneens niet, want ook dan is er feitelijk sprake van een kopie.

Wat is identiteitsfraude?

Iemand anders dan uzelf maakt gebruik van uw identiteitsgegevens. Met uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) kan een kwaadwillende al aan de slag. Men kan met uw gegevens een lening aanvragen, een abonnement afsluiten enz. U kunt totaal onverwacht geconfronteerd worden met rekeningen voor zaken die uw niet heeft gekocht, heeft afgesloten of heeft geboekt.

Dek delen van je pas of ID-bewijs af.

Speel tevoren alvast in op een verzoek van een kopie van je identiteitsbewijs.

- Maak in de kopie uw burgerservicenummer altijd onleesbaar (ook in de cijferreeks onderaan uw pas).

- Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
- Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.


de app Kopie-ID.

Installeer de app “kopieID” voor je smartphone of tablet. Deze is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met behulp van de app kunt u het BSN-nummer onleesbaar maken, maar bijvoorbeeld ook uw pasfoto of handtekening.