Veel overheidszaken regelt u tegenwoordig met een digitaal identiteitsbewijs via het internet. Dat digitale identiteitsbewijs is DigiD. U vraagt het zelf aan.


Wat is een DigiD?

De overheid heeft jaren geleden DigiD geïntroduceerd om overheidsdiensten online mogelijk te maken. Het is een middel om uzelf op het internet te identificeren. De DigiD is een soort elektronische handtekening, waarmee u bewijst dat u daadwerkelijk de persoon bent die u beweert te zijn. De DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Beide mag u zelf bedenken. Een DigiD vraagt u officieel aan.

Waar gebruik ik DigiD?

Met DigiD kunt u terecht bij organisaties zoals de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB), UWV, CAK, Donorregister, CBR en RWD. Daarnaast werken sommige provincies, politieregio's, waterschappen, zorginstanties en zorgverzekeraars met de DigiD. Ook gebruiken (bijna) alle gemeentes het digitale legitimatiebewijs. U kunt bij uw gemeente online zaken regelen zoals een vergunning aanvragen, een verhuisbericht doorgeven, een uittreksel gemeentelijke basisadministratie opvragen of gemeentelijke belastingen betalen. Een overzicht van alle aangesloten organisaties staat op www.digid.nl.


DigiD aanvragen.

Het aanvragen van een DigiD duurt een paar dagen, daarna is DigiD klaar voor gebruik. Houd hier rekening mee. Vraag als volgt een DigiD aan:

 • Ga naar de website https://www.digid.nl
 • Klik links op de knop Aanvragen of activeren.
 • Klik op Aanvraagformulier DigiD.
 • Klik in het veld onder 'Burgerservicenummer' en vul daar uw burgerservicenummer in. Dit nummer staat bijvoorbeeld op uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en zorgpas.
 • Selecteer één voor één de velden onder 'Geboortedatum' en vul daar van links naar rechts uw geboortedag, geboortemaand en geboortejaar in.
 • Klik in het veld onder 'Postcode' en vul uw postcode in.
 • Klik in het veld onder 'Huisnummer' en vul uw huisnummer in.
 • Heeft uw huisnummer een toevoeging, klik dan in het veld onder 'en toevoeging' en vul de toevoeging in.
 • Klik op Volgende.
 • Klik in het veld onder 'Gebruikersnaam' en typ de gewenste gebruikersnaam. De gebruikersnaam bedenkt u zelf. Hij is minimaal 6 karakters en maximaal 32 karakters lang en mag geen spaties bevatten.
 • Klik in het veld onder 'Wachtwoord' en typ het gewenste wachtwoord. Kies een sterk wachtwoord. Dit wachtwoord moet bestaan uit minimaal een kleine letter, een hoofdletter, een cijfer en een leesteken (bijvoorbeeld @, % of *). Het wachtwoord is minimaal 8 karakters lang en maximaal 32 karakters. Er mogen geen spaties in zitten.
 • Klik in het veld onder 'Herhaal wachtwoord' en vul nogmaals het wachtwoord in.
 • Klik in het veld onder 'Telefoonnummer' en vul uw telefoonnummer in.
 • Klik in het veld onder 'E-mailadres' en vul uw e-mailadres in.
 • Klik op Volgende.
 • Als u een mobiel nummer hebt opgegeven, ontvangt u nu een sms-code. Klik in het veld onder 'Vul de code in die u op uw telefoon heeft ontvangen' en typ de code die u op uw telefoon hebt ontvangen.
 • Klik op Volgende.
 • Er is (ook) een code gestuurd naar uw e-mailadres. Ga naar de e-mail (zonder het venster met de DigiD-aanvraag te sluiten!) en noteer de code.
 • Klik in het veld onder 'Vul de code in die u via e-mail heeft ontvangen' en typ de code die u per mail hebt ontvangen.
 • Klik op Volgende.

De aanvraag is afgerond. U ontvangt binnen drie werkdagen een activeringscode via de post. Rond met deze code de DigiD-aanvraag af zodat u er voortaan mee kunt inloggen. Dit heet activeren. Activeer de DigiD binnen 21 dagen. In de brief die u ontvangt, staat hoe u dit moet doen.


Inloggen met DigiD sms-controle.

Met uw DigiD regelt u belangrijke persoonlijke zaken, u wilt dus niet dat iemand anders bij die gegevens kan. Om DigiD extra veilig te maken, wordt er op sommige websites die gebruikmaken van DigiD daarom ook om een zogenaamde sms-controle gevraagd. Als u wilt inloggen met uw DigiD, hebt u dan niet alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig, maar ook de code die in een berichtje naar uw mobiele telefoon wordt verstuurd. Zo is het zeker dat u de persoon bent die met uw DigiD gegevens wilt inloggen.

Hebt u bij de vorige stap in dit artikel een DigiD aangemaakt, dan hebt u deze functie waarschijnlijk al geactiveerd. Maar hebt u in het verleden een DigiD aangemaakt, dan kunt u alsnog de sms-controle activeren.

Waarschuwing bij wijziging in 'Mijn DigiD'.

Wijzigt u iets in de instellingen van uw DigiD, dan krijgt u daarover een bericht via de mail. Hebt u zelf geen wijziging doorgevoerd, maar ontvangt u wel een e-mail dat uw instellingen zijn gewijzigd? Wees dan alert. Dit is waarschijnlijk een nepmail (phishing). Klik nooit op eventuele linkjes in de mail en neem contact op met de klantenservice van DigiD om er zeker van te zijn dat uw DigiD nog goed beveiligd is. De contactgegevens staan op www.digid.nl/contact.


DigiD gebruiken.

Wanneer u op de website komt van een overheidsinstelling en moet inloggen, dan wordt u doorverwezen naar de inlogpagina van DigiD. Daar vult u uw DigiD-gebruikersnaam en DigiD-wachtwoord in en klikt u op Inloggen. Inloggen met de DigiD-app is vaak ook mogelijk. 

In het artikel 'Dit kunt u allemaal met DigiD doen' staan een aantal handige zaken die u kunt regelen met uw DigiD.

Geldigheid van DigiD.

Een DigiD is geldig tot drie jaar na de laatste keer dat u er ergens mee hebt ingelogd. Gebruikt u DigiD dus geruime tijd niet, dan moet u een nieuw DigiD aanvragen.