Gmail automatische filters gebruiken

Wie veel mail krijgt kan met berichtregels e-mails automatisch op de gewenste manier laten binnenkomen.

Berichtregels in Gmail.

Met berichtregels worden e-mails die aan bepaalde voorwaarden voldoen, automatisch verwerkt. U bepaalt zelf hoe. Stuur zo bijvoorbeeld e-mails van bepaalde afzenders gelijk naar een map, of markeer berichten van een bepaalde afzender automatisch als belangrijk. Bij Gmail heten berichtregels ‘filters’.


E-mail automatisch filteren.

In de mobiele app van Gmail is het niet mogelijk om filters aan te maken. Maak als volgt filters aan voor Gmail via de browser:

 • Ga naar gmail.com.
 • Log indien nodig in.
 • Klik in de zoekbalk op het pijltje naar beneden.

Gmail automatische filters gebruiken2

 • Een uitklapvenster opent. Sorteer hier aan de hand van verschillende kenmerken e-mails. Vul een of meerdere van onderstaande velden in:
 • Klik achter ‘Van’ en typ een e-mailadres als u alle mail van een bepaalde afzender wilt filteren.
 • Klik achter ‘Aan’ en typ een e-mailadres als u mail gericht aan een bepaald e-mailadres wilt filteren.
 • Klik achter ‘Onderwerp’ en typ een onderwerp om op te filteren, bijvoorbeeld ‘factuur’ of ‘nieuwsbrief’.
 • Klik achter ‘Met de woorden’ en typ een of meerdere trefwoorden om hierop e-mails te filteren.
 • De overige opties zijn handig om de mailbox mee te doorzoeken, maar zijn voor het filteren van e-mail minder bruikbaar.
 • Hebt u een of meerdere vulden ingevuld, klik dan op Filter maken.
 • Klik in het volgende scherm op een of meerdere acties en klik op Filter maken.
 • Bijvoorbeeld: klik op Het label toepassen om e-mails naar een bepaalde map te sturen. Klik op Label kiezen en klik op een map. Klik op Filter maken om te bevestigen.

U hebt nu een filter gemaakt. Gmail verwerkt nieuwe e-mails die aan de voorwaarden voldoen, zoals aangegeven. Filters werken alleen voor nieuwe e-mails.

Filters uit Gmail verwijderen.

Bevalt een filter niet, bewerk of verwijder hem dan als volgt:

 • Klik rechtsboven op het pictogram van een een tandwiel om naar de instellingen te gaan.
 • Een uitklapvenster met snelle instellingen opent. Klik bovenaan op Alle instellingen bekijken.
 • Onder ‘Instellingen’ staan allerlei tabbladen. Klik op Filters en geblokkeerde adressen.

Gmail automatische filters gebruiken3

 • De filters staan onder elkaar in een lijst. Klik achter de filter op BewerkenDoorgaan om er iets aan te veranderen.
 • Klik achter de filter op VerwijderenOK om hem niet meer toe te passen.