Niet door Microsoft geverifieerde apps.


Na een schone installatie van Windows 10 te hebben doorgevoerd, wordt men steeds met onderstaande melding geconfronteerd, zodra men een programma wil installeren. Hoe kunt u die voortdurende tussenkomst van Microsoft ongedaan maken?

Microsoft apps1

Dit venster wordt getoond om de gebruiker ertoe te bewegen (of zelfs te verplichten) alleen door Microsoft geverifieerde apps via de Store te installeren. Daarmee worden van internet gedownloade, potentieel gevaarlijke apps dus buiten de deur gehouden!

Deze extra beveiligingslaag kan desgewenst worden uitgeschakeld via Instellingen, onderdeel Apps, sub Apps en onderdelen, selecteer bij Kies waar u apps wilt downloaden de optie Overal (ook al geeft Windows aan dat de optie Alleen de Microsoft Store de aanbevolen instelling is).

Wordt voorzichtigheid in acht genomen door eerst de bron van apps te controleren voordat ze worden geïnstalleerd, dan is dit geen enkel probleem.

Microsoft apps2

TIP: Laat je deze instelling uit veiligheidsoverwegingen liever ongewijzigd, dan is deze melding te omzeilen door de blokkering via de eigenschappen van het betreffende gedownloade installatiebestand op te heffen. Klik hiervoor met rechts op het bestand, optie Eigenschappen, activeer de optie Blokkering opheffen en bevestig met de knop OK.

Microsoft apps3