Edge favorieten

Sla geliefde websites op als Favoriet en open ze snel via het menu.

Favorieten zijn handig.

Typt u elke keer het webadres van een geliefde website met de hand in als u gaat internetten? Veel handiger is om zulke sites op te slaan als Favoriet. Dat betekent dat de link op een aparte plek in de browser komt te staan. Klik 'm aan en de betreffende website opent. Dit artikel gaat over werken met Favorieten in de browser Edge.

Wat is Edge?

Edge is het standaard internetprogramma van Windows 10. De browser is de opvolger van Internet Explorer. Dat programma is sterk verouderd en niet meer geschikt om mee te internetten. Het was wel razend populair. Edge is lang niet zo geliefd. Dat is jammer, want het programma is sterk verbeterd. Sinds begin 2020 wordt de nieuwe versie van Edge verspreid onder gebruikers van Windows 10. Die werkt sneller dan de eerste editie. Er zitten allerlei leuke, handige functies in die uw aandacht verdienen, waaronder Favorieten.

Wat zijn Favorieten?

Favorieten zijn eigenlijk een verzameling mapjes in Edge waarin webadressen staan opgeslagen van sites die u graag bezoekt. In plaats van telkens via Google een site te openen of het adres zelf in te typen, slaat u de website op. Standaard zijn er twee mapjes in Edge om websites in op te slaan: de werkbalk Favorieten en Andere favorieten. Maar u kunt zelf ook mapjes aanmaken. Bijvoorbeeld om favoriete sites over uw hobby te scheiden van sites voor bankzaken.

Website opslaan als Favoriet.

Edge stelt geen eisen aan websites die een Favoriet kunnen worden. Elke site die u opent, is toe te voegen aan Favorieten. Wees er wel selectief in, want een lijst met tientallen favoriete websites werkt niet prettig en biedt geen duidelijk overzicht.

Voeg zo een website toe aan de Favorieten:

 • Open de gewenste website.
 • Klik helemaal rechts in de adresbalk op de knop met de ster en het plusteken.
 • Een venster opent met daarin de naam van de website. Controleer of de opgegeven naam kort en krachtig is en maak deze eventueel korter.
 • Klik op het menu achter ‘Map’.

Nu zijn er standaard twee opties: de werkbalk Favorieten en Andere Favorieten. De werkbalk komt verderop in dit artikel aan de orde. Voor nu kiezen we de andere standaardmap.

 • Klik op Andere favorieten.
 • Klik op Gereed.

De website is nu toegevoegd aan de Favorieten.

Favoriete website openen.

Open een website die in de Favorieten staat als volgt:

 • Klik rechtsboven op de knop met de drie puntjes.
 • Klik op Favorieten
 • Klik op Andere favorieten.
 • Klik op de gewenste website. Die zal meteen openen.

Andere manieren om de Favorieten te openen:

 • Klik op het pictogram met de ster en de streepjes rechts van de adresbalk.
 • Of gebruik de sneltoets Ctrl+Shift+O.

De werkbalk Favorieten.

De werkbalk Favorieten is een balkje onder de adresbalk. U kunt er geliefde websites naartoe slepen of ze er via het menu aan toevoegen. Onder de adresbalk komt dan een snelkoppeling te staan naar de toegevoegde website. Klik erop om de betreffende website te openen. Websites zijn naar wens toe te voegen of weg te halen van de werkbalk. Ook de naam van de snelkoppeling is aan te passen.

De werkbalk biedt plaats aan een beperkt aantal websites. Staan er te veel op, dan worden de sites die niet meer passen, in een menu verstopt. Plaats dus de websites die u het meest gebruikt op deze balk en verzamel de andere sites in de Andere favorieten.

Werkbalk Favorieten zichtbaar maken.

Staat er nog geen werkbalk onder de adresbalk? Of ziet u hem niet op elk geopend tabblad? Maak de werkbalk dan als volgt zichtbaar:

 • Klik rechtsboven op de knop met de drie puntjes.
 • Klik op Instellingen.
 • Klik in het linkervenster op Uiterlijk.
 • Klik op het uitklapmenu bij ‘Werkbalk Favorieten weergeven’.
 • Klik op Altijd.

Bij nieuwe gebruikers is de Favorietenbalk nog leeg, of staat er dat er websitekoppelingen op kunnen staan.

Site toevoegen aan de Werkbalk Favorieten.

Om een snelkoppeling naar een website op de werkbalk Favorieten te zetten:

 • Open de gewenste website.
 • Klik helemaal rechts in de adresbalk op de knop met de ster en het plusteken.
 • Een venster opent met daarin de naam van de website. Controleer of de opgegeven naam kort en krachtig is en maak deze eventueel korter.
 • Klik op het menu achter ‘Map’.
 • Klik op Werkbalk Favorieten.
 • Klik op Gereed.
 • De website staat nu op de werkbalk. Klik op de koppeling om de bijbehorende website te openen.

Het is ook mogelijk een site naar de werkbalk Favorieten te slepen. Klik hiervoor op het kleine pictogram links van het webadres en versleep dit plaatje naar een lege plek op de werkbalk. Als er een dikke verticale streep verschijnt, laat u de muisknop los.

Werkbalk Favorieten indelen.

De volgorde van de snelkoppelingen in de werkbalk Favorieten staat niet vast. Bepaal die door de vermelde websites te verslepen naar de gewenste plek.

Staat er een koppeling tussen die niet meer wordt gebruikt? Verwijder deze dan:

 • Klik met de rechtermuisknop op de websitenaam in de werkbalk Favorieten.
 • Klik op Verwijderen.

Openen beheermenu Favorieten.

De lijst met favorieten kan na verloop van tijd erg lang worden. Sites kunnen minder geliefd worden of ze staan beter op hun plek in een ander mapje binnen de Favorieten. Dan is het handig om de Favorieten te bewerken, oftewel te beheren:

 • Typ in de adresbalk van Edge: ‘edge://favorites’ (zonder aanhalingstekens).
 • Druk op Enter.

Dit kan ook op een andere manier:

 • Klik op het pictogram met de ster en de streepjes rechts van de adresbalk.
 • Een menu opent, klik op de drie puntjes ‘Meer opties’.
 • Klik op Favorieten beheren.

Opties voor beheren favorieten.

In het linker venster staan de bestaande mapjes. Standaard zijn dit de Werkbalk Favorieten en Andere favorieten.

 • Klik op een van deze mappen om de inhoud te bekijken.

In het rechtervenster staan de toegevoegde favorieten. Hiermee zijn verschillende dingen mogelijk:

 • Staat er een Favoriet tussen die niet meer bevalt? Klik dan op het kruisje rechts ervan. De website verdwijnt uit dat mapje. Boven in beeld verschijnt een optie om verwijderen ongedaan te maken, als het per ongeluk ging.
 • Voeg een nieuwe map toe. Klik eerst links op Andere favorietenen dan op Map toevoegen. Geef de map een passende naam en klik op Opslaan. De (sub)map wordt toegevoegd. Bij opslaan van een nieuwe favoriet, is de nieuwe map ook beschikbaar als opslaglocatie.
 • Hebt u meerdere mapjes aangemaakt en moet een bestaande Favoriet daarin worden opgeslagen? Versleep dan favoriete websites uit het lijstje naar de gewenste map.
 • Staan er een hoop websites in de Favorieten en wilt u de dubbele vermeldingen eruit hebben? Klik dan op de drie puntjes ‘Meer opties’. Klik op Dubbele favorieten verwijderen >Verwijderen.